ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620359
รหัส Smis 8 หลัก :
  64012001
รหัส Obec 6 หลัก :
  620359
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุโขทัยวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SUKHOTHAIWITTAYAKOM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหมู่บ้านกล้วย
ตำบล :
  บ้านกล้วย
อำเภอ :
  เมืองสุโขทัย
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64000
โทรศัพท์ :
  055-611786
โทรสาร :
  055-612848
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2441
อีเมล์ :
  Kru_sukhothai@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเจ้าราม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกล้วย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:55:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม


นายสมพร สุขอร่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน