ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620368
รหัส Smis 8 หลัก :
  64012004
รหัส Obec 6 หลัก :
  620368
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  กงไกรลาศวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kongkrailatwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแป้ง
ตำบล :
  ไกรกลาง
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-691221
โทรสาร :
  055-691288
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  07/04/2514
อีเมล์ :
  sarabankolo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไกรกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:28:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา


นายสุทน ทับจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2