ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1064620370
รหัส Smis 8 หลัก :
  64012008
รหัส Obec 6 หลัก :
  620370
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  krainaiwittayakhom rachamangkhlaphisek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านไกรใน
ตำบล :
  ไกรใน
อำเภอ :
  กงไกรลาศ
จังหวัด :
  สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ :
  64170
โทรศัพท์ :
  055-940627
โทรสาร :
  055-940628
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26/02/2531
อีเมล์ :
  Krainai@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไกรใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 09:54:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก


นางพนอ เกษประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2