ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360063
รหัส Smis 8 หลัก :
  65010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  360063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปากพิงตะวันตก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadpakphingtawantok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปากพิงตะวันตก
ตำบล :
  งิ้วงาม
อำเภอ :
  เมืองพิษณุโลก
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65230
โทรศัพท์ :
  055316610
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 มิ.ย. 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  งิ้วงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 10:16:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก


นางกิติยา ทองแกมนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2