ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360068
รหัส Smis 8 หลัก :
  65010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  360068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแหลมโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hlamphoschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านกร่าง
ตำบล :
  บ้านกร่าง
อำเภอ :
  เมืองพิษณุโลก
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  hlamphoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.พล.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกร่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:42:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์


นายบัณฑิตย์ มณีพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมโพธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2