ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่านา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360162
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  360162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่านา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watthana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่านา
ตำบล :
  ไผ่ล้อม
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  086-2120964
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2458
อีเมล์ :
  chaiwatthna2506@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่ล้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 15:37:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่านา


นายโชคชัย อภิชาติธำรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่านา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน