ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่ามะขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360163
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020031
รหัส Obec 6 หลัก :
  360163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่ามะขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthamakam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวัดท่ามะขาม
ตำบล :
  ไผ่ล้อม
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  0-5529-6253
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2467
อีเมล์ :
  sing.seat@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกระทุ่ม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ไผ่ล้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 11:24:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่ามะขาม


นายนเรศวร์ เศรษฐสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน