ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางโทน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360166
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020029
รหัส Obec 6 หลัก :
  360166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางโทน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banyangthon school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านยางโทน
ตำบล :
  ไผ่ล้อม
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 สิงหาคม 2497
อีเมล์ :
  somphong006@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกระทุ่ม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่ล้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 12:03:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางโทน


นายสมพงษ์ ป้อมกระสันต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางโทน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน