ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศึกษาลัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360167
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020021
รหัส Obec 6 หลัก :
  360167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศึกษาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suksalai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านบางกระทุ่ม
ตำบล :
  บางกระทุ่ม
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2466
อีเมล์ :
  Suksalai2559@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางกระทุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 09:53:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศึกษาลัย


นายบุญเลิศ มากเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาลัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน