ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360169
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020005
รหัส Obec 6 หลัก :
  360169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchon 12 Tatanphrachasarit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าตาล
ตำบล :
  ท่าตาล
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  0-5528-8108
โทรสาร :
  055288108
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกระทุ่ม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 11:10:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์


นายปรินทร์ ยอดจันที
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน