ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360170
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020006
รหัส Obec 6 หลัก :
  360170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังสาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangsan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวังสาร
ตำบล :
  ท่าตาล
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  0-5528-8174
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485
อีเมล์ :
  banwang1.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 18:06:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังสาร


นางเบญจมาศ รัตนประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน