ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360171
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020007
รหัส Obec 6 หลัก :
  360171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHUNGNOY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านทุ่งน้อย
ตำบล :
  ท่าตาล
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  0-5531-0290
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกระทุ่ม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:21:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย


นายบรรเทิง ทานะขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน