ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360172
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020008
รหัส Obec 6 หลัก :
  360172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANBUYAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบุใหญ่
ตำบล :
  ท่าตาล
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  0-5528-8178
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/05/2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:20:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุใหญ่


นายพัชร พวงรุ้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน