ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360173
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020009
รหัส Obec 6 หลัก :
  360173
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Prachasamukee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านท่าดินแดง
ตำบล :
  ท่าตาล
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  0953987951
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2442
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกระทุ่ม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 09:49:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชาสามัคคี


จ่าสิบตรีธรรมรัตน์ ขำสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน