ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360174
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020010
รหัส Obec 6 หลัก :
  360174
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดราษฎร์สโมสร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watratsamoson
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสามเรือน
ตำบล :
  นครป่าหมาก
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกระทุ่ม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครป่าหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 11:02:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร


นายวุฒิ ดีใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน