ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบึงลำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360176
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020012
รหัส Obec 6 หลัก :
  360176
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบึงลำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbuenglum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบึงลำ
ตำบล :
  นครป่าหมาก
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  0-5531-0268
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครป่าหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09:14:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบึงลำผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบึงลำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน