ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360177
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020013
รหัส Obec 6 หลัก :
  360177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแหลมพระธาตุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watlamphathad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านแหลมพระธาตุ
ตำบล :
  นครป่าหมาก
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  0803245496
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  chotika.aew_1985@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาบางกระทุ่ม1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นครป่าหมาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:18:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ


นางสาวโชติกา นิลมะณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน