ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360178
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020014
รหัส Obec 6 หลัก :
  360178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ChumChon 3 Bannernkum (Prachanukroon)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเนินกุ่ม
ตำบล :
  เนินกุ่ม
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65210
โทรศัพท์ :
  0-5539-6565
โทรสาร :
  0-5539-6123
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี 2462
อีเมล์ :
  chumchon3@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเนินกุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:34:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)


นายสมคิด หาแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน