ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ายาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360179
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020015
รหัส Obec 6 หลัก :
  360179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ายาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthayang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่ายาง
ตำบล :
  เนินกุ่ม
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65210
โทรศัพท์ :
  0-5539-6369
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2497
อีเมล์ :
  cairoaki@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกระทุ่ม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเนินกุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 17:03:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ายางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน