ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360182
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020035
รหัส Obec 6 หลัก :
  360182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รัฐราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ratradbumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน63/2 บ้านวัดตายม
ตำบล :
  วัดตายม
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65210
โทรศัพท์ :
  0-5529-4189
โทรสาร :
  055294189
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/05/2502
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกระทุ่ม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:32:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง


นายอาคม มหามาตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน