ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสระพัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360183
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020033
รหัส Obec 6 หลัก :
  360183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสระพัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongsapang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองสระพัง
ตำบล :
  วัดตายม
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65210
โทรศัพท์ :
  0815323699
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2497
อีเมล์ :
  premika1960@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเนินกุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 ตุลาคม 2563 เวลา 16:44:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสระพัง


นายธีรวิฒิ ช่อลำดวน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระพัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน