ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกลด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360185
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020018
รหัส Obec 6 หลัก :
  360185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกลด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhnongklod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองกลด
ตำบล :
  เนินกุ่ม
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65210
โทรศัพท์ :
  0-5531-0282
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2494
อีเมล์ :
  atchara_meen@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกระทุ่ม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเนินกุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:34:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกลด


นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน