ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360186
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020019
รหัส Obec 6 หลัก :
  360186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdongmee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดงหมี
ตำบล :
  เนินกุ่ม
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65210
โทรศัพท์ :
  0-5539-6389
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2ธันวาคม2494
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกระทุ่ม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเนินกุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:09:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)


นายเชิดชู แก้วลบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน