ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโคกสลุด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360187
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  360187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโคกสลุด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkoksalud
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโคกสลุด
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  091-8363335
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2458
อีเมล์ :
  koksalud123@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกระทุ่ม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2562 เวลา 10:42:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโคกสลุด


นางวิภาดา โพธิ์ดง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสลุด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน