ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360191
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020024
รหัส Obec 6 หลัก :
  360191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสิริสุทธาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsirisuttawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านวัดขวาง
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  0-5523-3110
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2468
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 16:46:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส


นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเต๋จ๊ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน