ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360192
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  360192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmairatsongtum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวัดใหม่
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  0
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2515
อีเมล์ :
  sirithana1909@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกระทุ่ม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:31:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม


นายสุพล นาคมั่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน