ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์เจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360194
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020002
รหัส Obec 6 หลัก :
  360194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราษฎร์เจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rardcharoen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านโฉงกลาง
ตำบล :
  โคกสลุด
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  0-5523-2128
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 กรกฏาคม 2484
อีเมล์ :
  rardchroen_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกระทุ่ม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกสลุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:12:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราษฎร์เจริญ


นายสุธน เมฆนันทไพศิฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์เจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน