ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์ดำริ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360195
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  360195
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราษฎร์ดำริ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RATDUMRI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านย่านยาว
ตำบล :
  โคกสลุด
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  08-9460-4037
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาการศึกษาบางกระทุ่ม2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 18:14:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราษฎร์ดำริ


นายสุนทร กลิ่นน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ดำริ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน