ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360197
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020036
รหัส Obec 6 หลัก :
  360197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสนามคลีตะวันตก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sanamkleetawantok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสนามคลี
ตำบล :
  สนามคลี
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกระทุ่ม2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สนามคลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  64 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 06:43:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก


นายพชร สินพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน