ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360198
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020037
รหัส Obec 6 หลัก :
  360198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสนามคลีตะวันออก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsanamkleetawanork school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านสนามคลี
ตำบล :
  สนามคลี
อำเภอ :
  บางกระทุ่ม
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65110
โทรศัพท์ :
  0618937755
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กันยายน 2468
อีเมล์ :
  watsanamkleetawanook.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บางกระทุ่ม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสนามคลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:35:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก


นายไพโรจน์ พูลแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน