ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงราชนก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360328
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020083
รหัส Obec 6 หลัก :
  360328
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บึงราชนก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Buengratchanok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบึงราชนก
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 พ.ย.2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 12:16:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบึงราชนก


นางสาววนิดา นาคอ่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงราชนก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน