ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360329
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020084
รหัส Obec 6 หลัก :
  360329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khuruprachachanutis (wankru 2504)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านศรีชนูทิศ
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0-5531-3123
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 สิงหาคม 2500
อีเมล์ :
  thongpoon002@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:35:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน