ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360330
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020085
รหัส Obec 6 หลัก :
  360330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhaosamorklang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านเขาสมอแคลง
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0-5531-3526
โทรสาร :
  0-5531-3526
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2486
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลวังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)


นายประทีป ป้อมส่าหร่าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน