ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360331
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020086
รหัส Obec 6 หลัก :
  360331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangsapanpapanchananuson
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบางสะพาน
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0-5531-2768
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลวังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์


นายชลธี แก้วป้องปก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน