ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังพรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360332
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020087
รหัส Obec 6 หลัก :
  360332
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังพรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangpom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวังพรม
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0932908936
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1ต.ค.2447
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์กรบริหารส่วนตำบลวังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 11:18:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังพรม


นายพิชัย สุขชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน