ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360333
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020088
รหัส Obec 6 หลัก :
  360333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phinphonrach Tangtrongchit 12
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังทอง
ตำบล :
  วังทอง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0-5531-1026
โทรสาร :
  055311026
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2464
อีเมล์ :
  phinphonrat12@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวังทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:35:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12


นายวิรัช พานซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน