ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360335
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  360335
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราษฎร์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rajubpatam School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านวังบอน
ตำบล :
  ชัยนาม
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0813794390
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29 กุมภาพันธ์ 2448
อีเมล์ :
  tasana@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชัยนาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:01:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์


นายสรณพงศ์ ใยดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน