ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360339
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020092
รหัส Obec 6 หลัก :
  360339
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังนกแอ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangnokan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านวังนกแอ่น
ตำบล :
  วังนกแอ่น
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  088-1611533
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤษภาคม 2479
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังนกแอ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 12:50:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น


นายมนตรี ชัยชราแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนกแอ่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน