ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360340
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020049
รหัส Obec 6 หลัก :
  360340
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดินทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Din Thong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดินทอง
ตำบล :
  ดินทอง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0-5539-4053
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดินทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:18:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดินทอง


นายวิระ จันทราสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน