ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360341
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020050
รหัส Obec 6 หลัก :
  360341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Sometoei School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านซำเตย
ตำบล :
  ดินทอง
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0-5531-0209
โทรสาร :
  0-5531-0209
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค. 2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดินทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 11:00:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)


นายปิ่น คำหมู่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน