ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสะอาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360342
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020052
รหัส Obec 6 หลัก :
  360342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินสะอาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannoensaard
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเนินสะอาด
ตำบล :
  ท่าหมื่นราม
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0928682119
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2489
อีเมล์ :
  bannoensard@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าหมื่นราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 09:31:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินสะอาด


นายวัชระ มาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสะอาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน