ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360343
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020053
รหัส Obec 6 หลัก :
  360343
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าหมื่นราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthamuenram school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านท่าหมื่นราม
ตำบล :
  ท่าหมื่นราม
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0898765421
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2467
อีเมล์ :
  thamuenramschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ประสิทธิภาพวังทอง 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าหมื่นราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2561 เวลา 12:18:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม


นางปนัดดา ทับทิมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าหมื่นราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน