ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360348
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020089
รหัส Obec 6 หลัก :
  360348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangtardrach-u-tit school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังตาด
ตำบล :
  วังนกแอ่น
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  055001140
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ


นายผจงเกียรติ จีนสลุต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน