ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360350
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020091
รหัส Obec 6 หลัก :
  360350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pamaiutid six school (Khailuksuakaengsong)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านแก่งซอง
ตำบล :
  แก่งโสภา
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65220
โทรศัพท์ :
  0-55310228
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/062514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แก่งโสภา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 14:19:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)


นายชูเกียรติ ภู่ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน