ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360351
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  360351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankaengsalitsenaooppatum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านแก่งสฤษดิ์
ตำบล :
  วังนกแอ่น
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  055310212
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พิษณุโลก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 11:47:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์


นางสาวประไพพัชร์ ดีอ่ำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน