ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตอเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360353
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  360353
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตอเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantorroea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านตอเรือ
ตำบล :
  วังนกแอ่น
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0-5531-0116
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปีพ.ศ.2523
อีเมล์ :
  torroea05@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังนกแอ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:30:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตอเรือ


นายธนากร วัฒนพรเดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตอเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน