ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360354
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  360354
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPAIYAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านไผ่ใหญ่
ตำบล :
  วังนกแอ่น
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0-5531-0216
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 ส.ค.2535
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังนกแอ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 15:40:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)


นางสาวดรุณ มินาคูณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน