ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพันชาลี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360355
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020072
รหัส Obec 6 หลัก :
  360355
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพันชาลี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphunchalee School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านไร่พันชาลี
ตำบล :
  พันชาลี
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  055-009360
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2477
อีเมล์ :
  pcl_school1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พันชาลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:57:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพันชาลี


นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพันชาลี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน