ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360356
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020073
รหัส Obec 6 หลัก :
  360356
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินไม้แดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannoenmaidang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านเนินประดู่
ตำบล :
  พันชาลี
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  0810442857
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  02/06/02
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วังทอง4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พันชาลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  36 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง


นายบรรพต ใจกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินไม้แดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน