ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1065360357
รหัส Smis 8 หลัก :
  65020074
รหัส Obec 6 หลัก :
  360357
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannoenthongrasphatthana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคลองฝาย
ตำบล :
  พันชาลี
อำเภอ :
  วังทอง
จังหวัด :
  พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ :
  65130
โทรศัพท์ :
  055310183
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/02/2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังทอง 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พันชาลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  39 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 20:38:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา


นางชฑรัช วงษ์ยอด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน